Με το παρόν συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους δημιουργούς του προγράμματος μαθημάτων προκειμένου να συμμετάσχω στο πρόγραμμα μαθημάτων.
Με το παρόν συμφωνώ ότι οι δημιουργοί του προγράμματος μαθημάτων διατηρούν τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να με ενημερώσουν για μελλοντικές δραστηριότητες, αυτό μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

Δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας